Căutare

Marţi, 11.13.2018, 1:02 AM
Bine aţi venit Vizitator | RSS
Scoala Gimnaziala Avram Iancu Alunis
Principală | Înregistrare | Autentificare
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2018


 

A N U N Ţ

 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I se va face conform MEN nr. 3242/2018 după graficul următor, ţinând cont de circumscripţia noastră, vârsta elevilor şi opţiunea părinţilor, asigurând dreptul la educaţie al copiilor care trebuie să-şi facă debutul şcolar în anul şcolar 2018-2019.

 

Prima etapă de înscriere

01.03 - se va face afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare şcoala

01.03-12.03 -organizarea întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2018 – 2019, în învăţământul primar.

01.03-12.03- va avea loc organizarea în fiecare şcoală care are clasa pregătitoare a „Zilei porţilor deschise”,

01.03-23.03 - evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor. Tot în acest interval se va comunica rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

08.03. - 26.03.2018 - părinţii completează online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererilor-tip de înscriere.

A doua etapă de înscriere

11.04 - afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile.

12.04-18.04 - depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul şcolii de circumscripţie de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Totodată acum are loc validarea cererilor-tip de înscriere.

18-20.04.2018 - procesarea cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi pe baza criteriilor generale date de inspectoratul şcolar şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile.

23.04.2018 - afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

24.04-04.05.2018 - centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ

Acte necesare pentru înscriere:

- Cerere-tip de înscriere

- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

- Copie certificat de naştere al copilului

- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

- Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criteriile specifice de departajare a copiilor, stabilite la nivel de unitate sunt:

1. Copiii ai caror parinti sunt plecati in strainatate si sunt in grija bunicilor/rudelor care au domiciliul in comuna noastra;

2.Locul de munca al unuia dintre parinti este in comuna ;

 

 

DIRECTOR,                                                         SECRETAR,

Prof. CHENDE MIHAELA                        CROITORU IOANA CRINUTA

 

 

CLASA PREGĂTITOARE

 
1.CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ DIN JUDEŢ
 
 
 
Unitatea de               Localitatea    Adresa unităţii de         Site-ul unităţii           Numărul de
                                                                                                                  clase pregătitoare     Limba de predare
învăţământ                                      învăţământ             de învăţământ            pentru anul şcolar
                                                                                                                       2018-2019
 

 
Şcoala Gimnazială   Alunis      Alunis, Nr.138       www.scoalaalunis.ucoz.ro/   0,33           ROMÂNĂ                             
"Avram Iancu"
     Aluniş

Şcoala Primară        Biuşa         Biuşa, Nr.139                             -                        0,33           MAGHIARĂ  
Biuşa
 

 


 

 
 
 
 
 
 
2. Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019
 
OMEN nr. 3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019
 
 

 

            LOCURI DISPONIBILE LA CLASA I-a AN SCOLAR 2018-2019

 

 

Nr. crt.

Unitatea de învăţământ

Limba de predare

Număr locuri disponibile

1.

Şcoala Gimnazială ‘’ Avram Iancu’’ Alunis

română

4

2.

Şcoala Primară Benesat

română

3

3.

Şcoala Primară Biusa

maghiară

3

 

 
 
 
4.Informaţii utile pentru părinţi
Lista copiilor admişi
Clasa pregătitoare
An şcolar 2018-2019
                   
  SCOALA GIMNAZIALA "AVRAM IANCU" ALUNIS - Limba română - Tradiţională
  ALUNIŞ - SALAJ
                   
Nr. crt. Nume Prenume Etapa
1      

 


Copyright MyCorp © 2018